PRIVACY STATEMENT

 

Biedspel.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website en van de gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens en andere gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om de diensten van Biedspel.nl mogelijk te maken verwerkt Biedspel.nl uw persoonsgegevens. Biedspel.nl behandelt uw gegevens zorgvuldig en deelt deze niet met derden.

 

Op deze pagina vindt u informatie over welke gegevens biedspel.nl verzamelt en verwerkt als u onze website en/of diensten gebruikt en waarom biedspel.nl deze gegevens verzameld en verwerkt.

 

Dit privacy statement is van toepassing op de website en diensten van biedspel.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat biedspel.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere websites. Door gebruik te maken van de website en van de diensten van Biedspel geeft u aan het privacy statement van biedspel.nl te accepteren.

 

Persoonsgegevens

 

Bij de persoonsgegevens die wij verwerken gaat het om uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Een deel van deze gegevens vult u zelf in bij registratie bij biedspel.nl, een ander deel vult u zelf in bij de verwerking van een transactie (u heeft een veilig gewonnen of een aankoop gedaan). Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding naar biedspel.nl verzonden zodat anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

 

Cookies

 

Biedspel.nl maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Als u de website van biedspel.nl bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen gegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. Een cookie is een bestandje met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet telkens opnieuw in te voeren als u de website opnieuw bezoekt.

 

Sommige cookies, zogenaamde sessie-cookies, worden van uw computer verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Andere cookies, zogenaamde permanente cookies, blijven op uw computer staan, ook na het afsluiten van de webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf hetzelfde apparaat herkent de site uw apparaat middels deze cookie. Permanente cookies kunnen worden verwijderd met daarvoor bestemde software.

 

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door uw privacy-instellingen zodanig in te richten dat plaatsing van cookies niet is toegestaan. Aangezien wij met cookies werken, kan het zijn dat door het blokkeren van cookies de website en/of de diensten van biedspel.nl niet of niet volledig kunnen worden gebruikt.

 

Personen van wie gegevens worden verwerkt

 

Biedspel.nl verwerkt zowel gegevens van de personen die van de diensten van biedspel.nl gebruik maken, alsook van de personen die enkel de website bezoeken. Bij de bezoekers van de website zonder registratie ter gebruikmaking van de diensten, gaat het slechts om registratie van het IP-adres via google analytics. Verder worden alleen gegevens opgeslagen van gebruikers die zich ter gebruikmaking van de diensten hebben geregistreerd.

 

Wijze van verzameling en verwerking

 

Gegevens worden op meerdere manieren verzameld en verwerkt. Biedspel.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens door middel van uw registratie ter aanmaking van een account op de website. Daarbij gaat het om uw voornaam, achternaam, emailadres en geboortedatum. Wanneer een u een veiling wint of een aankoop doet vraagt biedspel.nl vervolgens ook om uw adresgegevens en bankgegevens.

 

Voorts maakt biedspel.nl gebruik van cookies. Deze worden op het apparaat waarmee u de website van biedspel.nl bezoekt opgeslagen. Bij het volgende bezoek aan de website herkent biedspel.nl de cookies op uw apparaat en herkent biedspel.nl u op die manier als (terugkomende) bezoeker of gebruiker.

 

Via google analytics verzamelt biedspel.nl informatie over het gebruik en de kwaliteit van de website in het algemeen. Google analytics helpt biedspel.nl bij het onderzoeken van verbeterpunten van de website en het gebruik van de diensten.

 

Biedspel.nl slaat de persoonsgegevens en de overige gegevens zelf op in een eigen database op een eigen server. Beiden zijn uiteraard zeer goed beveiligd om uw privacy te waarborgen.

 

Doeleinden

 

Biedspel.nl gebruikt de gegevens die worden opgeslagen teneinde de dienst die biedspel.nl aan gebruikers  levert mogelijk te maken. Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig om te kunnen bieden, en voor het creëren van een eigen account worden uw gegevens aan dat account verbonden.

 

Daarnaast wordt van de gegevens gebruik gemaakt ter levering van goederen die bij een veiling zijn gewonnen of door gebruiker zijn gekocht. Daartoe worden aan de betreffende post- of koerierdienst de nodige adresgegevens verstrekt.

 

Overigens wordt de via google analytics verzamelde informatie gebruikt ter verbetering van de website en van de diensten van biedspel.nl.

 

Biedspel.nl verzamelt, gebruikt of verwerkt persoonsgegevens of andere gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, tenzij biedspel.nl voorafgaand aan ander dan het in dit privacy statement beschreven gebruik uw toestemming daarvoor heeft verkregen

 

Sites van derden

 

Biedspel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan haar website mogelijkerwijs gekoppeld is bijvoorbeeld door links naar deze websites. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken. Biedspel.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

 

 

Gegevensverstrekking aan derden

 

Biedspel.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:

 

- op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

 

- ter bescherming van de rechten of het eigendom van biedspel.nl;

 

- ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

 

- ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers.

 

Bewaring

 

Biedspel.nl bewaart de gegevens van personen die zich hebben geregistreerd in beginsel permanent. Daarmee komt biedspel.nl tegemoet aan de in de praktijk ontstane wens om, na (abusievelijke) verwijdering van een account, eenvoudig weer met het oorspronkelijke account de diensten van biedspel.nl te kunnen gebruiken. Op verzoek van een gebruiker zelf verwijdert biedspel.nl alle gegevens.

 

Beveiliging

 

De gegevens van gebruikers worden opgeslagen op de eigen server van biedspel.nl. Derden hebben geen toegang tot deze server. Voorts is biedspel.nl de enige verantwoordelijke voor, alsook de enige gebruiker van de gegevens. Biedspel.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Ook werknemers van biedspel.nl zijn verplicht de persoonsgegevens en andere gegevens met zorgvuldigheid te behandelen en de vertrouwelijkheid van die gegevens te respecteren.

 

Aanpassen/Inzien persoonsgegevens

 

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, of als u uw gegevens om andere redenen wilt aanpassen, kunt u daarover contact opnemen met biedspel.nl. Ook kunt u contact opnemen indien u wilt inzien welke gegevens van u biedspel.nl heeft opgeslagen en/of verwerkt.

 

Veranderingen

 

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van de website en van de diensten. Eventuele aanpassing en/of veranderingen van website en/of van de diensten kan leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het actuele privacy statement vind u op de website van biedspel.nl.

 

Contact

 

Privacy is een gevoelig punt, mocht u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.